Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Radio Klub Harcerski w Londynie

Latem 1997r. (16 sierpnia), a następnie w grudniu tegoż roku po raz kolejny, druh Marian Ożarowski (SP9-ZAK) nawiązał łączność z druhem Krzysztofem Jasińskim, założycielem pierwszego harcerskiego radio klubu w Londynie nadającym pod znakiem G0ZHP. Radio klub działał w ramach Hufca Warszawa w Londynie.

sql2016rftg
SQL, którą otrzymał druh Marian Ożarowski
za łączność z okazji 50-lecia Hufca Warszawa w Londynie

Podczas wymiany korespondencji zrodził się pomysł wspólnego z harcerzami z Londynu, obozu w Ośrodku Harcerskim w Kokotku. Przychylny takiej formie spotkania był także ówczesny komendant Hufca Lubliniec druh Krzysztof Zbączyniak. 

krzysztofjasinski2016rft
Druh harcmistrz Krzysztof Jasiński podczas pracy z młodzieżą harcerską

Niestety śmierć druha Mariana Ożarowskiego w sierpniu 1989r. przerwała obiecujący kontakt.

Ciekawe czy radio klub w Londynie jeszcze działa? Czy po tylu latach, jest jeszcze możliwe spotkanie z harcerzami z Londynu? Zobaczymy czas pokaże:)

 G0ZHP.jpeg
SQL-ka Harcerskiego RadioKlubu z Londynu G0ZHP

W grudniu 2018r. udało nam się skontaktować z druhem Krzysztofem Jasińskim. Okazało się, że wiele spraw zmieniło od 1998r. przede wszystkim sam RadioKlub zawiesił swoją działalność w 2011r.  Stało się tak między innymi dlatego, gdyż członkowie Radioklubu po ukończeniu studiów rozpoczęli pracę w rożnych miejscowościach, co definitywnie utrudniło pracę Klubu. Ostatnio radiostacja pracowała w Zegrzu na Światowym Zlocie ZHP poza granicami kraju z okazji 100 lecia powstania harcerstwa na Ziemiach Polskich w 2010r.

oznaka Zlot 2010140a

Znaki radiowe stacji okolicznościowych które zapisały się w historii Radioklubu to: GB60ENI radiostacja pracujące z Bletchley Park z okazji 60 rocznicy przekazania sekretu Enigmy przez wywiad Polski. GB20JP radiostacja pracująca dla Ojca Świętego z okazji 20 rocznicy Pontyfikatu czy tez HF55ISK/mm pracująca z pokładu okrętu Marynarki Wojennej ORP ISKRA w „Rejsie do Źródła” z Wielkiej Brytanii do Gdyni.

oznaka Zlot 2010140aa

Czy ponownie G0ZHP będzie nadawała? To zależeć będzie od zainteresowania młodych harcerzy krótkofalarstwie - pisze druh Krzysztof. W jego życiu harcerskim też wiele się zmieniło. Najpierw druh Jasiński został wybrany Hufcowym Hufca Warszawa, a od 2012r do 2016r. pełnił funkcję komendanta Chorągwi.

Życzymy mu wielu sukcesów w życiu prywatnym i harcerskim, a może jeszcze kiedyś spotkamy się jeżeli nie w Kokotku czy Lublińcu - to może na falach eteru bowiem druh Krzysztof nadal jest czynnym krótkofalowcem ze znakiem wywoławczym - M0AXH.

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Wspomnienia - druh Krzysztof Jasiński

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec