Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Goście

Latem 1936r. w Lublińcu na łące miejskiej wśród lasu (być może w Dolinie Pięciu Dębów) obozowały dwie drużyny harcerskie z Siemianowic Śląskich. Harcerzom (w liczbie 30) przewodzili druhowie: Wilhelm Imiołczyk oraz Marjan Miodyński. Drużyny pozostawiły po sobie bardzo dobre wrażenie. Szczególnie miło było podczas wieczornych ognisk, na których nie raz gościli mieszkańcy Lublińca. Ostatniego dnia obozu - przyrzeczenie harcerskie złożyło 7 harcerzy.

W sierpniu 1937r. w Olszynie swoje namioty rozbili zuchy i harcerze z Szopienic. Obóz trwał 3 tygodnie, a zakończył się przyrzeczeniem harcerskim, które odebrał ówczesny komendant Hufca Lubliniec druh Alojzy Gajek.

 

Na podstawie:
Polska Zachodnia, nr 190 z 14 lipca 1936r.
Polska Zachodnia, nr 225 z 15 sierpnia 1937r.