Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Regulamin

HOTHarcerska Odznaka Turystyczna
„Śladami harcerzy Hufca Lubliniec 1923-1939”

 
Opracowanie:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Koło Lubliniec - Kazimierz Bromer
Komisja Historyczna Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty - pwd. Bartłomiej Zbączyniak

I   Postanowienia ogólne

 1. Celem ustanowienia odznaki jest zapoznanie zuchów, harcerzy, turystów i krajoznawców z postaciami i miejscami związanymi z działalnością Hufca ZHP Lubliniec w latach 1922-1939.
 2. Odznaka jest dwustopniowa:
  - Stopień: miasto Lubliniec (kolor żółty)
  - Stopień: okolice Lublińca (kolor czerwony)
 3. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami PTTK podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych.
 4. Okres zdobywania odznaki jest dowolny.

II   Warunki zdobywania odznaki

 1. Ubiegający się o odznakę powinien udokumentować swoją obecność w poszczególnych miejscach i obiektach, wykonując zdjęcia, na których poza obiektem będzie także osoba zdobywająca odznakę.
 2. Zdjęcia te należy zamieścić w książeczce potwierdzeń jak do OTP lub KOT, lub w książeczce, kronice wg. własnego wzoru, ewentualnie dokumencie w formacie pdf.
 3. Weryfikację zgłoszeń prowadzi Komisja Historyczna Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, e-mail: hot.lubliniec@gmail.com
 4. Opłata za odznakę wynosi – 5 zł (odznaka, plus kolorowe zaświadczenie)

HOT – Stopień I
Miasto Lubliniec

 1. Tablica pamiątkowa, ulica Damrota 11 (Konrad Mańka)
 2. Pomnik - Cmentarz wojskowy, ulica Stalmacha (Wiktoria Niegolewska)
 3. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, ulica Stalmacha 3 (ksiądz pułkownik Jan Szymała)
 4. Budynek, ulica Sobieskiego 8, dawny budynek Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Lublińcu (Teodor Musielok)
 5. Lipa, przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu, ulica Stalmacha 14 (Ludwik Klama, Jan Bernard Handy)
 6. Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW, ulica Piłsudskiego 8 – budynek dawnego Małego Seminarium Duchownego Ojców Oblatów (VIII MDH im. księdza Skorupki, Czesław Bartosz, Henryk Gaczek)
 7. Liceum A. Mickiewicza, ulica Sobieskiego 22 – dawny budynek Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Adama Mickiewicza (MDH im. Tadeusza Kościuszki, Władysław Planetorz)
 8. Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lublińcu, ulica Stalmacha 90, (Stanisław Wojciechowski, Stanisław Gawron)

By dowiedzieć się więcej o tych miejscach i postaciach z nimi związanych
kliknij poniżej na odznakę
12rfta

HOT – Stopień II
Okolice Lublińca

 1. Czarny Las – dawny budynek Nadleśnictwa Czarny Las, a następnie Leśnictwa Łopian (Alojzy Gajek, Eryk Słota)
 2. Koszęcin – ulica K.Mańki
 3. Koszęcin – budynek dworca, ulica Kolejowa 2 (Alojzy Janeczek, Stefan Goniwiecha)
 4. Kalety – Szkoła Podstawowa nr 1, ulica 1 Maja 6 (Emil Myszor, Józef Wąs)
 5. Panoszów – Zespół Pałacowo-Parkowy Patoka, ulica Szkolna 2
 6. Woźniki, Czarny Las 8 – Hotel Pałac
 7. Pusta Kuźnica, ulica Pusta Kuźnica 4,
 8. Lubliniec – bunkier na Górce Kochcickiej (Józef Kowol)

By dowiedzieć się więcej o tych miejscach i postaciach z nimi związanych
kliknij poniżej na odznakę
12rft

 

Wzór legitymacji Harcerskiej Odznaki Turystycznej: śladami harcerzy Hufca ZHP Lubliniec 1923-1939

legitymacjaa20212