Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Budowa Stanicy 1969r.

Nadszedł nowy - 1969r.  Pełni optymizmu i nadziei na lepsze jutro - instruktorzy i harcerze Hufca Lubliniec, przystąpili do pracy przy Harcerskiej Stanicy w Kokotku.

 12koktek1969ko11

Już wiosną, Ośrodek odwiedzili sekretarze Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach - Edward Gierek i Zdzisław Grudzień.

 12koktek1969ko46
12koktek1969ko89

Następnie na Stanicy odbyła się, jak w ubiegłym roku, wiosenna "Spartakiada Hufca", w której uczestniczyli harcerze z całego powiatu.

Niestrudzony druh Marian Ożarowski, kontynuował wyjazdy klasowe uczniów szkół podstawowych(1 dniowe) na rowerach do prac na teren Stanicy.

12koktek1969ko

Do lata - udało się ułożyć kabel wysokiego napięcia, wysadzić kolejne drzewa i krzewy(wzdłuż drogi i przed pawilonem "A"),

12koktek1969ko4as
12koktek1969ko46a 
12koktek1969ko90

wykończyć górną część amfiteatru,

 12koktek1969ko4cvb
12koktek1969ko6

oraz zakończyć prace przy pierwszych dwóch trampach - I "Leśniczance" oraz II "Mochalance", których budowa rozpoczęła się jeszcze w 1967r.

12trampy22017tgyh6
12trampy22017tgyh6456
12koktek1969ko1bgas45

 Oczywiście na terenie Stanicy odbyła się Harcerska Akcja Letnia, Nieobozowa Akcja Letnia oraz Kurs Drużynowych.

12koktek1969ko4
12koktek1969ko1bg

Łącznie tego lata na HST-esie przebywało około 200 osób. Ze względu na trwające prace w trampach, kolonia zuchowa po raz ostatni kwaterowała w Szkole Podstawowej w Kokotku.

12zuchy4

Komendanturę nad obozami objął druh Zenon Zbączyniak, któremu pomagali: Mieczysław Ostrowski, Robert Dragon, Krystyna Rożniewska, Juliusz Kula, Leszek Chrust, Henryk Pietrek, Eugeniusz Mnich, Andrzej Rożniewski, Ewa Knebel, Krzysztof Zbączyniak, Stefania Lachman, Janina Dragon, Konrad Kupilas, Jerzy Kula.

12koktek1969ko9

Prace przy budowie Stanicy trwały. W lipcu i sierpniu otynkowano pawilon gospodarczy, wykonano schody i balustrady na amfiteatrze.

 12koktek1969ko34
12koktek1969ko8ase

Rozpoczęto budowę wartowni tzw. "Sowy", której pomysłodawcą i budowniczym (wraz z uczniami) był nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu - Ryszard Bartłomiejczyk.

 12koktek1969ko8gth
12koktek1969ko267

Wreszcie jesienią udało się pokryć betonem dach pawilonu sanitarnego "Longinusa" (czasowo służącego za magazyn), wykopać fundamenty pod trzeci tramp oraz wybudować stałą linię telefoniczną.

Latem HST odwiedziły władze Chorągwi Katowickiej z druhem Aleksandrem Martinim i miejskie w osobie Józefa Saboka,

12koktek1969ko467

a także Komendanci Hufców Chorągwi Katowickiej, którzy przyjechali do Kokotka na spotkanie zorganizowane przez Chorągiew.

 12koktek1969ko4lp0
12koktek1969ko8u89

Nie zabrakło zagranicznych gości, a byli nimi - harcerze polscy z Czechosłowacji.

 12koktek1969ko478

W październiku w Stanicy zostało zorganizowane spotkanie młodzieży harcerskiej z członkami ZBOWiD-u (koło Herby) oraz oficerami Ludowego Wojska Polskiego.

 12zbowidkokotek196923
12zbowidkokotek1969
12zbowidkokotek19692

Tradycją stał się "Jesienny Nocny Rajd Instruktorski", w którym uczestniczyło około 50 osób z metą w Kokotku.

Tej jesieni wydarzyła się jeszcze jedna ważna rzecz - zarówno dla harcerzy Hufca Lubliniec, jak i dla młodej Stanicy. Otóż w październiku, po 20-latach sprawowania funkcji Komendanta Hufca Lubliniec przez druha Mariana Ożarowskiego, na tej funkcji zastąpił go druh Henryk Pietrek. Zaś druh Marian - został mianowany Kierownikiem Harcerskiej Stanicy Turystycznej w Kokotku.

W grudniu spadł śnieg i całą Stanicę przykryła biała pierzynka.

12stanica1969gr12
Widok na dolną część Stanicy - widoczna brama wjazdowa, Pawilon "A"
i pawilon gospodarczy

12stanica1969gr123
Pawilon "A" - świetlica i kuchnia (obecnie także stołówka)

 12stanica1969gr1
Pawilon gospodarczy

12stanica1969gr1234
amfiteatr

12stanica1969gr12345
Pole namiotowe (obecnie boisko)

 12stanica1969gr12345678
Pawilon dyspozycyjno-techniczny (dzisiejszy budynek radiostacji)

12stanica1969gr123456
Nieukończony budynek sanitarny "Longinus"
(obecnie także budynek pełni tą samą funkcję)

12stanica1969gr1234567
Budynek wartowni - "Sowa" (obecnie budynek mieszkalny)

12stanica1969gr123456710
Tramp "Leśniczanka"

12stanica1969gr123456789
Tramp "Mochalanka" (obecnie trampy zuchowe)

Opracowane na podstawie:
Albumu wykonanego przez dh hm Mariana Ożarowskiego
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia