Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Drużyny Kolejowe Hufca Lubliniec w latach 1937-1939

W okresie międzywojennym w Związku Harcerstwa Polskiego działały drużyny kolejowe. Składały się przede wszystkim z harcerzy, których ojcowie byli pracownikami Polskich Kolei Państwowych. Drużyny te aktywnie wspierane były przez stowarzyszenie samopomocowe "Rodzina Kolejowa". W drużynach tych poza "normalną" pracą harcerską, odbywały się szkolenia z zakresu służby stacyjnej czy sygnalizacji kolejowej. Harcerze pod okiem kolejarzy uczyli się wypisywaniu kwitów przewozowych. Ze względu na znaczne ulgi w cenie biletu przysługujące rodzinom kolejarskim - drużyny te mogły pozwolić sobie na częstsze wycieczki krajoznawcze, z czego korzystały.

blachajan2016janeczek20165er
Druh Jan Blacha i druh Alojzy Janeczek

- założyciele i drużynowi drużyn kolejowych w Hufcu Lubliniec

W naszym hufcu także działały takie drużyny. W Lublińcu drużynę kolejową, założoną najprawdopodobniej w 1938r. prowadził druh Jan Blacha. Harcerze swoje zbiórki odbywali w budynku dworca PKP w Lublińcu, korzystali także z pobliskiej modelarni.

PKP Lubliniec 1935 Feliks w mundurze
Modelarnia w Lublińcu w 1935r.
Stoi w mundurze Feliks Waleczek
ówczesny zawiadowca odcinka drogowego w Lublińcu

Niestety na chwilę obecną nie posiadamy nie posiadamy więcej informacji o jej działalności.

 lubliniecdworzec2016r

Drugą drużyną kolejową Hufca Lubliniec - była założona 1 września 1937r. przez druha Alojzego Janeczka - II Drużyna Harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego w Koszęcinie, składająca się z harcerzy z Koszęcina i Strzebienia. Funkcję przybocznego sprawował druh Stefan Goniwiecha. W skład drużyny liczącej około 50 druhów -  wchodziły cztery zastępy: Skautów (zastępowy Antoni Janeczek), Orłów (zastępowy Grzesik Stanisław), Kruków (zastępowy Śmigiel Jan) i Jastrzębi (zastępowy Wiktor Smoła). Miejscem zbiórek drużyny była poczekalnia klasy I na dworcu kolejowym. Drużyna powstała przy znacznej pomocy: zawiadowcy stacji Koszęcin - pana Władysława Śmigiel oraz zawiadowcy odcinka drogowego w Kaletach pana Walentego Waleczko. W późniejszym okresie przy drużynie działała gromada zuchowa - "Dzielne zuchy", którą opiekował się druh Augustyn Piątkowski.

Wg. spisu II Drużyny Harcerskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego z 1938r. członkami drużyny byli: Sylwester Kamiński, Janeczek Franciszek, Ulfik Ludwik, Bambynek Karol, Bambynek Franciszek, Bambynek Jan, Dramski Grzegorz, Gembała Teodor, Goniwiecha Ignacy, Stefan Lenart, Jerzy Poloczek, Paweł Pietrek, Jan Pilarski, Alozy Pietruszewski, Józef Skolik, Rufin Skowronek, Hubert Janeczek, Antoni Mazur, Antoni Panok, Stanisław Poloczek, Teodor Piątkowski, Edmund Pluta, Robert Płaza, Lucjan Skowronek, Stefan Ziora, Wiktor Ziora, Albert Dubis, Jerzy Korzekwa, Walerian Kraus, Józef Labus, Paweł Myrcik, Benedykt Plaza, Mikołaj Smoła, Paweł Ziora.

12koszecindworzec2016

3 i 4 września 1938r. drużyna urządza obóz pokazowy na boisku sportowym w Koszęcinie. Obóz prowadzony jest przez drużynowego Alojzego Janeczka. Na zgromadzoną licznie publiczność czekają liczne atrakcje: zawody sportowe, bieg harcerski oraz ognisko z ciekawym programem artystycznym. W obozie bierze udział 39 harcerzy.

 12kolejkoszecin31

W zimie 1939r. drużyna otrzymuje od "Rodziny kolejowej" sprzęt obozowy oraz namioty, dzięki czemu w lipcu tegoż roku, 23 harcerzy II Drużyny Harcerskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego obozowało przez 20 dni w Borowni, koło Ćmielowa. Chłopcy podczas obozu wykazali się dużą sprawnością - zdobywając przeciętnie po 7 sprawności. Obozem kierował druh Alojzy Janeczek, oboźnym był Józef Kurs, gospodarzem Stefan Goniwiecha, zaś kucharzem - Augustyn Piatkowski.

 12kolejkoszecin12

12kolejkoszecin23

12kolejkoszecin234

12kolejkoszecin2345

Po powrocie z obozów, harcerze angażują się w tworzenie punktów obronnych przeciw lotniczo-gazowych, sanitarnych i meldunkowo-łącznościowych. Pomagają także przy budowie umocnień wojskowych wokół Koszęcina. 1 września działają aktywnie w punktach samoobrony, oraz jako  łącznicy między umocnieniami Dąbrówką a Srocza Górą.

Po zakończeniu wrześniowych działań wojennych harcerstwo schodzi do podziemia. Drużynowy Alojzy Janeczek działa w organizacji podziemnej Polskie Siły Zbrojne i zostaje dowódcą placówki operacyjnej "Koszęcin", a także oficerem d/s transportu kolejowego Sztabu Obwód "Lubliniec". Cześć harcerzy  drużyny kolejowej w Koszęcinie została wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec, część wcielona do Wermachtu. Jednak znacznej ilości druhów udaję się służyć w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, wśród nich znaleźli się: Grzesik Stanisław, Jan Śmigiel, Stanisław Pluta, Ludwik Ulfik, Jan Pilarski czy Tadeusz Kaczmarek.

Po wojnie, 3 września 1945r. harcerze byłej II Drużyny Harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego stanowią trzon - nowo powstałej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Funkcję drużynowego obejmuje - Alojzy Janeczek, zaś przybocznym zostaje Sylwester Karmański .

 

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - druh Franciszek Janeczek
Wspomnienia - druh Ludwik Tabor
Kronika drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Kronika drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Kronika Rodzinna - Michał Waleczek