Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Olsztyn 1931r.

29 czerwca 1931r. czwórka harcerzy naszego Hufca: Eryk Słota, Alojzy Gajek, Władysław Wedrychowicz i Hubert Grzesik, wybrała się na wycieczkę rowerową na Jurę Krakowsko -Częstochowską.

12olsztyn2016r

Najpierw zawitali do podczęstochowskiej wsi - Kawodrzy Dolnej (dzisiaj obszar wchodzący w skład dzielnicy Czestochowa - Gnaszyn)

 12gnaszyn2016

Następnie już w samej Częstochowie, udali się na Jasną Górę by pomodlić się przed obrazem Czarnej Madonny.

1212czestochowa

Wreszcie dotarli do Olsztyna, gdzie wspinali się na jurajskie skałki

12olsztynskauki20165

12skauki2016r

i obejrzeli ruiny zamku wzniesionego w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego.

12olsztynskauki2016

Skąd roztaczał się przepiękny widok na olsztyński rynek i okolicę:)

12olsztynrynek2015

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:

Archiwum Hufca Lubliniec
Zbiory prywatne - Alojzy i Marcin Gajek

Zbiory prywatne - Eryk Słota