Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Harcerskie Manewry - Olesno

Historia Harcerskich Manewrów Hufca Lubliniec w Oleśnie, rozpoczyna się wiosną 2008r. Wtedy to z inicjatywy 26 Drużyny Harcerskiej z Olesna i druhny Ewy Bebłot - Hufiec Lubliniec organizuje I Harcerski Rajd KH ZHP Lubliniec.

rajdharcerkilubliniec20071
Rajd rozpoczyna się na rynku lublinieckim, a kończy w Ośrodku Harcerskim Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku.

rajdharcerkilubliniec200712
rajdharcerkilubliniec2007123
rajdharcerkilubliniec20071234
rajdharcerkilubliniec200712345

rajdharcerkilubliniec200712345a

Na zakończenie imprezy, na kokotkowym amfiteatrze - najlepsze patrole otrzymują pamiątkowe dyplomy i puchar.

rajdharcerkilubliniec200712345adfr

W imprezę Hufca, aktywnie wspiera burmistrz Olesna - pan Sylwester Lewicki.
rajdharcerkilubliniec200712345adfr1Nie mija pół roku, a jesienią 2008r. - 26 DH z Olesna, przy pomocy Jednostki Wojskowej z Szumiradu, organizuje Jesienny Rajd Pieszy Olesno 2008.

rajpieszyolesno2018
rajpieszyolesno2018235a

Głównym pomysłodawcą imprezy jest ówczesna drużynowa oleska - druhna Ewa Bebłot.

rajpieszyolesno2018235
rajpieszyolesno20182
rajpieszyolesno201823

I tak powstaje pomysł, by poprzez dwa Rajdy Hufcowe - wiosenny w Lublińcu i jesienny w Oleśnie - krzewić zamiłowanie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a także poznawać uroki ziemi oleskiej i lublinieckiej.
 
Wiosną 2009r. po raz drugi zorganizowany zostaje Harcerski Rajd KH ZHP Lubliniec. Zwyczajowo rajd rozpoczyna się na lublinieckim rynku.
rajpieszyolesno2018235aaa
Na uczestników rajdu, poza oczywiście przejściem trasy z Lublińca do Kokotka, czekają różnorakie i bardzo ciekawe zadania:)
rajpieszyolesno2018235a12
rajpieszyolesno2018235a12a
rajpieszyolesno2018235a12a1
rajpieszyolesno2018235a12a1a
Niespodziewanie rywalizację rajdową - wygrała drużyna NS z Dobrodzienia:)
 
rajpieszyolesno2018235aaaza
Pozostawiając w tyle pozostałe, bardzo silne patrole:)
patrol1rajd
patrol1rajd2
patrol1rajd23
patrol1rajd234
patrol1rajd2345
patrol1rajd23456
Rajd doczekał też się swojej plakietki:)
rajdpieszy20189yujs
Jesienią (3 października 2009r.) odbył się IV Jesienny Harcerski Rajd Pieszy "Olesno 2009". Rajd został zorganizowany przez Radę oleskich harcerzy przy aktywnym wsparciu Burmistrza i Rady Miasta  Olesno, Jednostki Wojskowej 2286, Nadleśnictwa  Olesno i Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. Trasa rajdu przebiegała ulicami miasta do strzelnicy, gdzie uczestnicy zmierzyli się w strzelaniu z broni pneumatycznej. Następnie  odwiedzili Komendę Policji, gdzie był punkt kontrolny z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejny etap to kościół św. Anny, w którym pani Ewa Cichoń przekazała interesujące informacje o architekturze i historii zabytku. Ścieżka dydaktyczna pomiędzy kościołem, a Siedmioma Źródłami dostarczyła uczestnikom wiadomości dotyczących życia lasu oraz ekologii.
manewry2017r4523
manewry2017r452
Wiedza ta została od razu sprawdzona na punkcie kontrolnym przez pracownika Nadleśnictwa. Jeszcze jeden punkt kontrolny i sprawdzanie wiedzy dotyczącej orientacji w terenie. Na mecie w Siedmiu Źródłach harcerze sprawdzili swoje umiejętności w konkursie sprawnościowym i wiedzę w teście o terenie  na którym odbył się  rajd i z wiedzy harcerskiej. Nadwątlone siły podbudowali kiełbasą z rusztu i wojskową grochówką z kuchni polowej, serwowanej przez żołnierzy. Nie zabrakło również harcerskiego śpiewania gdyż rajdowicze zmierzyli się w konkursie piosenki. Podczas uroczystego zakończenia rajdu phm. Ewa Bebłot - przewodnicząca komitetu organizacyjnego ogłosiła wyniki: pierwsze  miejsce zajął patrol "Jakkolwiek" z Lublińca drugie - patrol "Elita Pasikonika" z Lublińca a trzecie "Słoneczny Patrol" z Olesna. Zwycięskiej drużynie  Pan Burmistrz Sylwester Lewicki wręczył ufundowany przez siebie puchar. Zarówno zwycięzcy jak i pozostali uczestnicy rajdu otrzymali drobne upominki. Dowódca J.W. 2286 ufundował puchar dla zwycięskiej drużyny w strzelaniu - patrol "Elita Pasikonika" z Lublińca
manewry2017r4525
manewry2017r45
Niestety, jak się okazało były to ostatnie Harcerskie Rajdy Piesze zorganizowane przez Hufiec Lubliniec:( Przez kolejne trzy lata zarówno w Oleśnie jak i w Lublińcu nie zorganizowano podobnej imprezy. Dopiero wiosną 2012r. z inicjatywy Komendantki Szczepu ZHP "Feniks" w Oleśnie, dh. phm. Ewy Bebłot, przeprowadzone przez harcerzy i przyjaciół Szczepu, przy wydatnej pomocy żołnierzy Jednostki Wojskowej w Szumiradzie odbyły się Manewry Harcerskie - Olesno 2012.
manewry2012eraqw
Pomysł współfinansował przez Urząd Miasta i Gminy w Oleśnie. Trasa piesza Manewrów prowadziła z Sowczyc do Ośrodka ZHP w Kucobach. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Komandor Stefan Domański na placu przed Domem Dziecka w Sowczycach. Uczestnicy pokonali ponad 11 kilometrów. Na trasie rozmieszczone były punkty kontrolne, na których sprawdzana była wiedza teoretyczna i praktyczna z terenoznawstwa oraz o ruchu drogowym.
manewry2012er
manewry2012era
manewry2012erasd
Nadleśnictwo Olesno przygotowało do wykonania zadania dotyczące rozpoznawania drzew i roślin, ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej lasów. Dodatkowym zadaniem ekologicznym było zbieranie śmieci na trasie. Uczestnicy manewrów mieli również do pokonania tor przeszkód, a na mecie odbył się konkurs strzelecki przeprowadzony przez żołnierzy oraz konkurs z wiedzy o terenie manewrów, historii i tradycji harcerstwa. Rywalizacja zakończyła się konkursem piosenki turystycznej, w którym uczestnicy spiewali piosenki z własnymi tekstami dotyczącymi manewrów. Zwyciężył patrol  "Ciekawa Nazwa" z Państwowego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie w składzie: Olga Spychała, Zuzanna Tiffert, Tomek Jurczyk, Anna i Marta Czyrny, Sylwia Lupa, Julia Lewicka, Magdalena Pieknik-Janiszewska z opiekunką panią Alicją Chudy. Miejsce drugie zajął patrol "Biorę Plecak i Wychodzę" ze Szczepu ZHP "Zielona Ósemka" z Lublińca. Zwycięski patrol otrzymał puchar Burmistrza Olesna pana Sylwestra Lewickiego, oraz nagrody ufundowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Oleśnie (plecaki). Dowódca Jednostki Wojskowej z Szumiradu pan płk dypl. Andrzej Domeradzki wręczył puchar dla zwycięzcy zawodów strzeleckich. Nadleśnictwo Olesno ufundowało nagrody w konkursie ekologicznym. Żołnierze pod dowództwem pana mjr. Zdzisława Szuby poczęstowali uczestników pyszną grochówką. W Manewrach wzięło udział 81 uczestników.
manewry2012erq1
manewry2012ersaw
I tak rozpoczęła się tradycja organizacji Manewrów Harcerskich o Puchar Burmistrza Olesna organizowana rokrocznie przez III Szczep "Feniks" Hufca ZHP Lubliniec w Oleśnie. Od 2014r. manewry opierają się na opracowanej przez harcerzy grze fabularnej.
 
 
Wiosną 2014r. fabuła opierała się na popularnej grze karcianej "Czarne historie", a uczestnicy mieli za zadanie rozwikłać zagadkę kryminalną. W zawodach startowało ponad 60 uczestników, podzielonych na 10 patroli. W tej edycji imprezy - zamiast konkursu śpiewania, który zazwyczaj kończył zawody,  patrole miały za zadanie, w formie skeczu, przedstawić rozwiązanie "Czarnej Historii". Manewry wygrał patrol "Czarni żołnierze" (Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Praszce), II miejsce zajęli "Ministranci Filipa" (przedstawiciele oleskich ministrantów), zaś III miejsce "Patrol"  z 28 DSH "Czarny Szlak". W organizacji imprezy niezwykle pomocne okazało się Nadleśnictwo Olesno, a także  Jednostka Wojskowa 2286 z Szumiradu. Manewry patronatem objął burmistrz miasta Olesno Sylwester Lewicki, który ufundował Puchar, wręczany zwycięskiemu patrolowi.
rajolesno2017ty
rajolesno2017ty2
rajolesno2017ty6
rajolesno2017ty23
W 2015r. roku, manewry "Kości opowieści", opierały się na popularnej grze kościanej "Story Cubes". Startujące w imprezie patrole miały za zadanie ułożyć historię zawierającą hasła wylosowane na poszczególnych punktach. Oczywiście nie zabrakło zadań z terenoznawstwa, konkursu sprawnościowym oraz quizu z wiedzy o przyrodzie i ekologii. Trasa rajdu rozpoczynała się na oleskim rynku, a kończyła przy stawie Żurawiniec w Boroszowie. Nowością rajdową była możliwość zdobywania punktów poprzez social media i popularny - Snapchat. Podobnie jak rok wcześniej, harcerzy wspomagali: żołnierze, Nadleśnictwo Olesno oraz burmistrz miasta Olesna.
manewry2012er124
manewry2012er1
manewry2012er12
manewry2012er123
28 maja 2016r. edycja Manewrów Harcerskich oparta była na filmie animowanym "W głowie się nie mieści". Wzięło w nich udział osiem sześcioosobowych patroli. Trasa obejmowała teren miasta Olesno, oraz przejście szlakiem turystycznym przez "7 Źródeł" do wsi Wojciechów. Rozmieszczono na trasie 8 punktów kontrolnych ze specjalnie przygotowanymi i dobranym do tematyki zadaniami. Dodatkowy punkt kontrolny przygotowało współpracujące z nami od wielu lat Nadleśnictwo Olesno. Na mecie dodatkową atrakcję stanowiło przejście rzeką. Przed podsumowaniem każda z grup zaprezentowała jeszcze wcześniej przygotowaną piosenkę rajdową, występ także podlegał punktacji. Swoją obecnością zaszczycił nas również burmistrz miasta i w krótkiej przemowie skierował w stronę harcerzy i uczestników wiele ciepłych słów. I miejsce zajął patrol o nazwie "Żony Roztocza Starej Kanapy" złożony z harcerzy starszych III Szczepu "Feniks".
manewrywglowei2017
manewrywglowei20172
manewrywglowei2017234
manewrywglowei201723
W 2017r. (27 maja) w ramach Manewrów Harcerskich, III Szczep Feniks zorganizował w w Oleśnie - Grę Miejską "Alicja w Krainie Urzędów". Nazwa gry znalazła dokładne odzwierciedlenie w atrakcjach przygotowanych na trasie. Poruszając się po centrum miasta, między poszczególnymi budynkami instytucji publicznych jak urzędy, poczta czy ZUS uczestnicy odnajdywali bohaterów popularnej bajki zagubionych wśród urzędowych spraw. Przygotowanym dla nich wyzwaniem była pomoc Kapelusznikowi i innym, tj. zrobienie zdjęcia do dowodu osobistego, wyrobienie go, złożenie wniosku o dofinansowanie, wykupienie ubezpieczenia i wiele innych. Przy odrobinie szczęściach spacerujący ulicami mogli spotkać również samą Alicję, która chcąc wspomóc naszych bohaterów rozdawała karty do gry zapewniające bonusy w rozgrywce. Zwieńczeniem wysiłków był wspólny grill i konkurs piosenki rajdowej. Po zsumowaniu wszystkich możliwych do zebrania punktów kolejno miejsca na podium zajęły patrole: I miejsce - Jednorożce (26 DH Sokoły), II miejsce - "Wyidywidualizowani z rozentuzjazmowanego tłumu" (Lubliniec), III miejsce - "Przepraszam, nie umiem tego przeczytać" (16 DSH Incognito).
manewry2012er234
manewry2012er234a 
manewry2012er234aa
manewry2012er2346

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Wspomnienia - druhna Ewa Bebłot
Portal internetowy - olesno.pl
Wspomnienia - druhna Katarzyna Tobiś

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Portal internetowy - olesno.pl
https://www.facebook.com/pg/szczep.feniks
Archiwum prywatne - druhna Katarzyna Tobiś