Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Harcerska Izba Tradycji

Po koniec lat 90-tych w hoteliku harcerskim w pomieszczeniu, pod numerem 45, przylegającym do "Sali Kominkowej" w Harcerskim Ośrodku Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku powstała "Izba tradycji".

41

W kilku gablotach zgromadzono tutaj wszystkie posiadane przez Hufiec: dokumenty, zdjęcia, kroniki, gazety, książki, nagrody i puchary otrzymane przez Hufiec.

42
44

Niestety pomieszczenie było zbyt małe i ciasne, by można było wygodnie prezentować zgromadzone zbiory. Zresztą eksponaty nie zostały nigdy zewidencjonowane, ani opisane. Nie znalazła się też żadna osoba chętna do ich uporządkowania i wykorzystania. Z biegiem czasu pomieszczenie zaczęło służyć także jako podręczny magazynek.

47

Latem 2012r. podczas Jubileuszu 45-lecia istnienia Ośrodka Harcerskiego Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku - powstało z inicjatywy druha Bartka Zbączyniaka - Polowe Muzeum Harcerskie. Muzeum składało się z 5 części: pierwsza opowiadała historię powstania Ośrodka w Kokotku w 1967r., druga poświęcona była druhowi Marianowi Ożarowskiemu oraz radiostacji SP9 ZAK, w trzeciej można było zapoznać się z historią obozów harcerskich w Kokotku, w czwartej prezentowały się szczepu Hufca, w piątej zaproszeni goście.

muzeum2017dfdssss2345
muzeum2017dfdssss23456
muzeum2017dfdssss234567

Wówczas to, po raz pierwszy na tak dużą skalę wykorzystano materiały zgromadzone w Sali Tradycji. Padły też zapewnienia, że w najbliższym roku rozpoczną się przygotowania do stworzenia Izby Tradycji z prawdziwego zdarzenia. Część materiałów nie wróciła już do "Hoteliku", czekały w "komendanturze" na rozpoczęcie prac nad nową salą.

Niestety, mijały lata, a sala nie powstawała. Latem 2017r. za sprawą druha Bartka Zbączyniaka, prawie wszystkie zgromadzone pamiątki historyczne Hufca Lubliniec znalazły swoje miejsce w części piwnicznej - hoteliku (dawnej szatni), gdzie zostały posegregowane. Tego lata po raz kolejny - na nieco mniejszą skalę, stały się częścią zbiorów zgromadzonych w Harcerskim Muzeum Polowym, które powstało z okazji 50-lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku.

jubileusz502llabaaf
jubileusz502uinki

A 1 sierpnia uczestniczyły w wystawie, stworzonej przez druha Bartka Zbaczyniaka, a poświęconej powstaniu Ośrodka Harcerskiego Hufca Lubliniec w Kokotku, która odbyła się w ramach imprezy "Patriotyczny Lubliniec", zorganizowanej przez druha Piotra Widerę.

budowa2134dsa121
juiuijui212

Zimą 2018r. zapadła wstępna decyzja o przystosowaniu pomieszczeń piwnicznych w ośrodkowym hoteliku: dawnej szatni i łaźni - na Harcerską Izbę Tradycji. Przez pół roku w pomieszczeniu dawnej szatni - trwały prace przygotowawcze, którymi kierował druh Krzysztof Zbączyniak. W połowie sierpnia 2018r. pomieszczenie było gotowe w stanie surowym. Dzięki druhom: Krzysztofowi Zbączyniakowi, Karolowi Wengerowi i Jackowi Stefaniemu - w ciągu kilku dni pokoik został odmalowany, położone zostały panele na podłogę i można było przystąpić do prac wykończeniowych:)

muzeum2017dfdssss234567aa2
muzeum2017dfdssss234567aa

W ciągu następnych dni - pierwsza część Harcerskiej Izby Tradycji została umeblowana i zagospodarowana. Prace te wykonał druh Bartek Zbączyniak.  Pierwsza sala  - składa się z kilku części:

muzeum2017dfdssss234567aa2a

biblioteczki harcerskiej, w której znajdują się książki, gazety i komiksy o tematyce harcerskiej, płyty winylowe i kasety magnetofonowe z piosenkami harcerskimi oraz gry planszowe;

muzeum2017dfdssss234567aa2a3
części poświęconej druhowi Marianowi Ożarowskiemu i radiostacji SP9 ZAK. Tu także znajduje się miejsce, gdzie już jesienią zostanie uruchomiona radiostacja, z której w okresie jesienno-zimowo-wiosennym będzie można korzystać z hufcowej radiostacji - ta część powstaje pod kierunkiem druhów: Jacka i Karola.

muzeum2017dfdssss234567aa2a35

oraz miejsca, w którym przechowywane są wszelkie dokumenty, kroniki, oraz zdjęcia. W Izbie zawisły dwa pamiątkowe sztandary, oraz klika mundurów harcerskich. Znajduje się tutaj także wystawka poświęcona Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości i zbiór 9 grafik przedstawiających wszystkich komendantów Hufca Lubliniec z lat 1923-1939.

Harcerską Izbę Tradycji - odwiedziło już sporo gości w tym władze Hufcowe, aktualni oraz byli harcerze i instruktorzy Hufca, a także burmistrz miasta Lublińca  - pan Edward Maniura.

muzeum2017dfdssss234567aa2a35a
muzeum2017dfdssss234567aa2a35ab
muzeum2017dfdssss234567aa2a35abcde
muzeum2017dfdssss234567aa2a35abc
muzeum2017dfdssss234567aa2a35abcd

W "HIT" odbyły się już pierwsze zajęcia, zarówno dla harcerzy Hufca, jak i grup zorganizowanych przebywających na terenie Ośrodka w Kokotku.

 harcerskaizbatradycjiharcerze2018rf
harcerskaizbatradycjiharcerze2018rf2
harcerskaizbatradycjiharcerze2018rf23a

27 października odbyło się tutaj spotkanie Komisji Historycznej im. druhny Krystyny Rożniewskiej.

muzeum2017dfdssss234567aa2a35abcdea

W październiku Komenda Hufca ZHP Lubliniec podjęła decyzję o kontynuacji "budowy" Harcerskiej Izby Tradycji i rozpoczęciu remontu drugiego pomieszczenia, które ma pełnić funkcję nie tylko Sali Tradycji, ale także ma być ogólnodostępnym pomieszczeniem, w którym odbywać się będą mogły zajęcia programowe.

W czasie zimy i wiosną 2019r. w drugim pomieszczeniu rozpoczęły się prace, które przeprowadził podobnie jak poprzednio  - druh Krzysztof Zbączyniak, tym razem wspierany przez druha Błażeja Widerę. Latem - pomieszczenie w stanie surowym było już gotowe.

izbatradycji2020koniec1

Kolejnym etapem prac w Izbie, było jej wymalowanie. O to postarały się w sierpniu 2020r. druhny: Paulina Kędzia, Agnieszka Mieczkowska i Ania Wróbel. Wykonały niesamowitą prace, która nadała klimat - Harcerskiej Izbie Tradycji. 

izbatradycji2020koniec1a
izbatradycji2020koniec1a2
izbatradycji2020koniec1a2a

Kilka dni później - druh Bartek Zbączyniak, skończył meblowanie i rozmieszczanie eksponatów w Izbie. Lekkiej korekty wymagało także pierwsze pomieszczenie - gdyż część pamiątek harcerskich została przeniesiona do nowo powstałego pomieszczenia. I tak  - 31 sierpnia 2020r. Harcerska Izba Tradycji w Ośrodku Harcerskim w Kokotku - została ukończona. Oczywiście mamy nadzieję, nadal będzie wzbogacana o pamiątki i dokumenty i stanie się miejscem, chętnie odwiedzanym przez naszych (i nie tylko) harcerzy.

Obecnie - Harcerska Izba Tradycji składa się z dwóch sal, te zaś kilku stref i ekspozycji. Pierwsza sala, mogąca także pełnić funkcję reprezentacyjną, konferencyjną, czy warsztatową - poświęcona jest prawie w całości - sztandarom Hufca. 

izbatradycji2020koniec1a23
izbatradycji2020koniec1a23a
izbatradycji2020koniec1a23a3

W sali upamiętniliśmy także - jednego z bohaterów Hufca Lubliniec - druha Konrada Mańkę, a także spotkanie naszych harcerzy z gen. Robert Baden-Powellem na Jamboree na Węgrzech w 1933r.

izbatradycji2020koniec1a23a5

Lekkim zmianom poddana została także druga sala, w której na ścianie - zamiast sztandarów pojawiła się ilustrowana historia Hufca Lubliniec od 1922 do 1939, a także gazetka poświęcona czasopismom harcerskim. Na półkach zaś zostały wyeksponowane najstarsze książki harcerskie jakie posiadamy.

 izbatradycji2020ere45r4a
izbatradycji2020ere45r4a2

Pozostałe części sali nie uległy zmianie, ale wypełniły się w większym stopniu eksponatami.

izbatradycji2020ere45r4a9
izbatradycji2020ere45r4a9a

Wiosną, 22 maja 2021r. w Harcerskiej Izbie Tradycji odbyła się III edycja Harcerskiej Nocy w Muzeum. Tego dnia Izba otwarta była od rana do późnych godzin wieczornych. Mimo pandemii i nie najlepszej pogody zwiedzający dopisali,

 nocwmuzeum2021
nocwmuzeum2021a
nocwmuzeum2021as

zaś smaczkami Nocy - były eksponaty pozyskane do Izby w ciągu ostatniego roku.

eksponaty2021der3
eksponaty2021der
eksponaty2021der3g

Z okazji rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego w Izbie pojawiła się gazetka, oraz wystawka związana z Powstaniami Śląskimi.

eksponaty2021der3a

Izba wzbogaciła się także o piękną ikonę św. Jerzego, patrona harcerzy, podarowaną przez druhnę Ewę Knebel.

eksponaty2021der3af

Późnym wieczorem do Izby zawitali radiowcy, dziennikarze Radia Żory: Agnieszka Raj-Kubat i Marcin Grabiński, którzy przeprowadzili rozmowę z opiekunem izby - druhem Bartkiem Zbączyniakiem. Zaś efektem tej rozmowy była audycja - Gramy w Biegu, nadana tydzień później na falach Radia Żory.

nocwmuzeum2021a8

Latem 2021r. po Izbie odwiedzających oprowadzał druh Krzysztof Zbączyniak, który przygotował także ściany korytarza biegnącego do Izby do zawieszenia na nich plansz opowiadających historię Hufca Lubliniec w latach 1923-1939. Niestety nie udało mu się już ich przymocować. 10 września 2021r. przegrał walkę z rakiem i odszedł na wieczną wartę.

nocwmuzeum2021a89a

W październiku w Izbie Tradycji Harcerskiej odbyły się zajęcia dla uczestników kursu przewodnikowskiego "Podróż do El Dorado", oraz dla harcerek i harcerzy 9 Harcerskiej Drużyny Lekka Stopa.

lekkastopadkurs2021a
lekkastopadkurs2021
lekkastopadkurs2021g

 

Opracowano na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Wspomnienia - Bartek Zbączyniak

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec