Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Uroczystości żałobne związane ze śmiercią Marszałka Józefa Piłsudskiego w maju 1935r

W dniu 12 maja 1935r., zmarł marszałkek Józef Piłsudski, pierwszy protektor Związku Harcerstwa Polskiego. Idea protektoratu Głowy Państwa Polskiego nad harcerstwem zrodziła się przed IV Zjazdem Naczelnej Rady Harcerskiej, który odbył się w dniach 3-5 stycznia 1920 r. w Warszawie. W następstwie Zjazdu przedstawiciele Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego, w dniu 20 grudnia 1920 r. złożyli w Belwederze wizytę Naczelnikowi Państwa i Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu. Podczas spotkania Ks. Jan Mauersberger (w latach 1920-1924 wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego) przedstawił Piłsudskiemu uchwałę Naczelnej Rady Harcerskiej, prosząc tym samym Naczelnika o objęcie Związku Harcerstwa Polskiego protektoratem oraz przyjęcie krzyża harcerskiego I stopnia (wówczas najwyższym stopniem był ćwik). Piłsudski przyjmując honorową funkcję protektora ZHP, podkreślił uznanie dla dotychczasowych zasług harcerzy w obronie Ojczyzny.

To z ust Marszałka padły słowa skierowane do harcerzy: „…wyście w pierwszym stanęli szeregu tych, którzy odważyli się sięgnąć po zaszczytne miano żołnierzy niepodległości - …zdaliście raz jeszcze egzamin ze swej dojrzałości obywatelskiej i gotowości do ofiar”.
Po śmierci Marszałka harcerki i harcerze w całej Polsce brali udział w uroczystościach żałobnych ku jego czci, towarzyszyli mu również w jego ostatniej drodze.

Także w Lublińcu, harcerze naszego Hufca zaciągnęli honorową wartę przed symbolicznym grobem Marszałka. Odbyło to się najprawdopodobniej 13 lub 14 maja 1935r. w sali gimnastycznej szkoły powszechnej.

zbaczyniakzenon2

Opracowane przez:
Muzeum Historii Harcerstwa

Zdjęcia:

Archiwum Hufca Lubliniec
Zbiory prywatne - dh Blanka Bulik