Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

ZHP Kalety w latach 1934-1949

Zapraszamy do zapoznania się z historią drużyn harcerskich z Kalet od roku 1934 do 1949 działających w ramach Hufca Lubliniec, autorstwa druha Leszka G.Grabowskiego oraz druha Leszka Gasztycha

 kalety