Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Harcerski Krąg Seniorów 1995-2007

Harcerski Krąg Seniorów został powołany w 1995r. z inicjatywy druhny Krystyny Rożniewskiej (Michniewskiej) oraz druha Mariana Ożarowskiego.

Członkami kręgu zostali dawni harcerze z lat przedwojennych oraz okresu powojennego. Ogólem krąg liczył 27 osób. Wśród członków kręgu byli: Kazimierz Bromer, Wacława Budzyńska, Monika Czubała (Benska), Anna Demarczyk (Langosz), Krystyna Flak, Lidia Hain, Felicja Jeske, Marta Kontna, Aniela Koenig, Konrad Kupilas, Czesława Pacoń, Konrad Pacoń, Jerzy Piechota, Józefa Przybyła, Helena Pyka, Aniela Richter, Krystyna Sindkowska, Helena Szaforz, Michał Sznapka, Maria Szymczak, Felicja Zbaczyniak, Franciszek Janeczek, Pelagia Czaj, Eugenia Wajoras. Przewodniczącą Kręgu została wybrana jednogłośnie druhna Krystyna Rożniewska.

senior5

Członkowie Kręgu spotykali się raz w miesiącu.  W ramach tych co miesięcznych spotkań  odbywały się: wyjazdy do Kokotka, udział w ogniskach, wyjazdach i wycieczkach krajoznawczych.

senior2

Jak pisze w swoich wspomnieniach druh Kazimierz Bromer: "Na spotkaniach w salce Komendy Hufca oraz w klasie szkoły zawodowej (gdzie miały miejsce spotkania w Lublińcu) odżywały miłe wspomnienia z dawnych lat. Przypominaliśmy sobie ciekawe przygody które wiązały się z aktywnością w harcerstwie, często były one humorystyczne, rzadziej kłopotliwe".

senior1

Seniorzy zbierali informacje o historii Hufca. Krąg współpracował z Odziałem PTTK w Lublińcu oraz z Komisją Historyczną i Kręgiem Seniorów Chorągwi Katowickiej. Seniorzy Hufca odbywali także spotkania z młodzieżą harcerską przekazując im swoje doświadczenie, opowiadając o swojej drodze harcerskiej i wspierając działania Komendy Hufca.

senior6

Jedną z większych akcji prowadzonych przez Krąg - była akcja " Bohater Hufca", zmierzająca do nadania Hufcowi Lubliniec imienia 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

enior4

W 1995r. Członkowie kręgu wzięli udział w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu, a w 1996r. uczestniczyli w 50 rocznicy zlotu "Trzymamy Straż nad Odrą" w Szczecinie.

zegrze

Z biegiem czasu, z powodu pogarszającego się stanu zdrowia oraz niestety śmierci członków, zmniejszała się liczba seniorów należących do Kręgu.

senior3

Działalność Kręgu została przerwana z chwilą śmierci druhny Krystyny w grudniu 2009r. Niestety nie znalazł się nikt, kto mógłby kontynuować pracę podjętą przez druhnę Rożniewską.

 

W 2016r. kiedy powstała strona poświęcona historii Hufca Lubliniec, w jej tworzenie włączyli się aktywnie byli członkowie Kręgu Seniora - Kazimierz Bromer, Franciszek Janeczek, Pelagia Czaj, oraz Eugenia Wajoras.

 2016.03

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia: Kazimierz Bromer
Wspomnienia: Pelagia Czaj
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec


Zdjęcia:

Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Zbiory prywatne - Kazimierz Bromer
Zbiory prywatne - Pelagia Czaj